Název ISBN Sklad
V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 9788090453449 3
Autor Překladatel Nakladatel Jazyk Počet stran Rok vydání
Ivo Habán, Karel Srp, Renata Skřebská , Zuzana Novotná, Dagmar Mazancová, Gabriela Pelikánová Ivan Vomáčka Arbor vitae, Galerie výtvarného umění v Ostravě CZ, EN resumé 485 2018
Šířka Výška Váha
24,50 cm 28,70 cm 2.6kg
1 700 Kč s DPH
Skladem
ks

Publikace vydaná ke stejnojmenné výstavě, která se v Ostravě uskutečnila v roce 2016, zaměřuje pozornost na důležité období v českých dějinách na budování první republiky. Pod drobnohledem jsou v knize zkoumány pojmy avantgarda a modernismus, fungování uměleckých spolků i vztah umění a politiky.

Kniha je sondou do složitého prostředí kulturní varu, v němž konstituuje národ nově propojený svorníkem jednotného státu, tedy Československé republiky. Zároveň je tato nově definovaná societa součástí rozsáhlých změn evropského myšlení, které se zákonitě otiskly i do oblasti umění. Dochází k prudké polarizaci starého světa reprezentovaného naturalismem, klasicismem a romantismem i znovuobnovených proudů v umění jako byl kubismus, futurismus a expresionismus, které zakořenily již v předválečném období. Nově se na scénu dostává civilismus, prosazovaný S. K Neumannem, poetismus, dada či abstraktní formy umění. Publikace ale tuto polarizaci nezjednodušuje jako pouhý zápas starého a nového, odkrývá rozkoly a opoziční postoje i uvnitř nově se rodících uměleckých proudů. Ozřejmuje tak strukturální komplikovanost doby. Podstatnou roli v nové republice sehrávaly umělecké spolky, jimž je věnována celá jedna kapitola. Nalezneme zde i sondu do regionálního umění ostravského regionu a také kapitolu o nové skulpturální ikonografii.  

Publikace je posledním, pátým dílem mnohaletého projektu zkoumajícího osudy moderního umění od devadesátých let 19. století do konce třicátých let 20. století.

Autor Ivo Habán, Karel Srp, Renata Skřebská , Zuzana Novotná, Dagmar Mazancová, Gabriela Pelikánová
Překladatel Ivan Vomáčka
Nakladatel Arbor vitae, Galerie výtvarného umění v Ostravě
Jazyk CZ, EN resumé
Počet stran 485
Rok vydání 2018
Šířka 24,50 cm
Výška 28,70 cm