Název ISBN Sklad
Vize modernosti: Rudolf Sandalo (1899–1980) 9788086549590 2
Autor Nakladatel Jazyk Počet stran Rok vydání Grafická úprava
Jindřich Chatrný, Dagmar Černoušková (eds.) Muzeum města Brna CZ 512 2019 Alena Jedličková
Šířka Výška Váha
24,50 cm 28,50 cm 2.7kg
1 990 Kč s DPH
Skladem
ks

Podnětem k realizaci výstavy a následně i k vydání této publikace se stala dlouholetá badatelská a akviziční činnost jednoho ze spoluautorů projektu, Jindřicha Chatrného. Ten se řadu let zaměřuje na výzkum díla osobností avantgardní architektury, a to velmi často i na identifikaci jejich tvorby, dokumentované v řadě případů právě snímky Rudolfa Sandala. V rámci dlouhodobé a odborníky i laiky oceňované spolupráce s Dagmar Černouškovou, která působila řadu let ve Studijním a dokumentačním centru vily Tugendhat, odkryli nyní oba badatelé doposud nepoznaný příběh. Příběh fotografa, jehož jméno je díky fotografiím moderní architektury v meziválečném Československu sice již od dvacátých let minulého století mezinárodně proslulé, avšak o jeho osobnosti nebylo známo vůbec nic. Právě Sandalovy snímky zmíněné vily Tugendhat, pořízené krátce po její dostavbě v roce 1931, zásadním způsobem přispěly k okamžitému světovému věhlasu této architektonické ikony. Žádná doposud ani v budoucnu vydaná publikace o této stavbě se bez nich neobejde.

Monografie věnovaná dílu a osobnosti Rudolfa Sandala je tak vynikajícím příspěvkem k uměnovědné literatuře, mapující moderní československou fotografii, ale také architekturu a design. Svými kulturněhistorickými přesahy i neobvykle hlubokými sondami do historie se zároveň stává poutavou skicou dějinných peripetií složitého dvacátého století.

Fotografické dílo Rudolfa Sandala, které patří svým excelentním výtvarným pojetím a technickým zpracováním k vrcholným záznamům československé meziválečné architektury a zároveň k nejpočetněji zastoupenému autorskému souboru fotografií ve sbírkových fondech Muzea města Brna, se tak stává nepřehlédnutelnou součástí dějin moderního umění. V této souvislosti nelze nevzpomenout na osobnost Iloše Crhonka, zakladatele muzejní sbírky architektury. Právě jeho zásluhou zůstanou Sandalovy fotografie uchovány pro příští generace.

Autor Jindřich Chatrný, Dagmar Černoušková (eds.)
Nakladatel Muzeum města Brna
Jazyk CZ
Počet stran 512
Rok vydání 2019
Šířka 24,50 cm
Výška 28,50 cm
Grafická úprava Alena Jedličková