Název ISBN Sklad
Všední den v české fotografii 50. a 60. let 9788088256014 1
Autor Nakladatel Jazyk Počet stran Rok vydání Grafická úprava
Lukáš Bártl Arbor vitae, Galerie výtvarného umění v Chebu CZ, EN resumé 192 2018 Belavenir
Šířka Výška Váha
19,70 cm 27,80 cm 0.95kg
600 Kč s DPH
Skladem
ks

Kniha představuje svébytný proud české fotografie padesátých a šedesátých let 20. století, pro nějž se později vžilo pojmenování fotografie všedního dne či poezie všedního dne ve fotografii. Tyto snímky, většinou pořízené v nejrůznějších uličních zákoutích našich měst, okouzlily ve své době prostřednictvím tisku a obrazových publikací obrovské množství lidí. Jejich tvůrci pak měli neobyčejně velké divácké publikum a také popularitu, o níž se dnešním výtvarným umělcům, snad až na nemnohé výjimky, může jen zdát. Doba žila fotografií a žila všedností. Mnohá díla však uchvacují dodnes nejen svou řemeslnou kvalitou a rafinovaností, ale s odstupem času rovněž hutnou informací o této zajímavé době, viděné dnes již prizmatem určité nostalgie. Z nejpřednějších českých a moravských fotografů sledovaného období jsou v knize zastoupeni například Jiří Jeníček, Václav Jírů, Jan Beran, Karel Otto Hrubý, Marie Šechtlová, Erich a Milada Einhornovi, Miloš Budík či Pavel Dias. Publikace je uzavřena výběrovou bibliografií, jmenným rejstříkem a anglickým resumé.

Autor Lukáš Bártl
Nakladatel Arbor vitae, Galerie výtvarného umění v Chebu
Jazyk CZ, EN resumé
Počet stran 192
Rok vydání 2018
Šířka 19,70 cm
Výška 27,80 cm
Grafická úprava Belavenir