Název ISBN Sklad
Vybudovali jsme...! / Wir haben gebaut...! 9788087683750 1
Autor Překladatel Nakladatel Jazyk Počet stran Rok vydání
Pavel Prouza Doris Kouba Novela Bohemica, Univerzita J. E. Purkyně CZ 368 2017
Šířka Výška Váha
20 cm 27 cm 1300kg
985 Kč s DPH
Skladem
ks

Německá sociálnědemokratická architektura komunílního bydlení v Ústí nad Labem v letech 1918 - 1938 / Deutsche sozialdemokratische Archutektur des kommunalen Wohnens in Aussig in den Jahren 1918 - 1938
Kniha Vybudovali jsme…! zachycuje unikátní kapitolu česko-německé architektury a dvojjazyčné vydání pak zpřístupňuje toto kulturní dědictví čtenářům českým i německým. Součástí publikace je bohatá obrazová dokumentace.

V Ústí nad Labem se ve dvacátých a třicátých letech 20. století odehrál jeden z nejpozoruhodnějších příběhů československé meziválečné komunální architektury a urbanismu. Sociálně-demokratická správa v čele se starostou Leopoldem Pölzlem měla oporu v profesionální práci tamějšího městského stavebního úřadu a zejména v jeho architektovi Franzi Josefu Arnoldovi. Výsledkem je dodnes z velké části dochovaná zástavba zaměřená tehdy na sociální bydlení, ale například esovitě prohnuté řadové pavlačové domy na Klíši jsou i z dnešního pohledu jedinečným urbanistickým experimentem. Zásluhou Pavla Prouzy je právě docenění architekta Arnolda, jemuž je věnována obsáhlá kapitola.

Autor Pavel Prouza
Překladatel Doris Kouba
Nakladatel Novela Bohemica, Univerzita J. E. Purkyně
Jazyk CZ
Počet stran 368
Rok vydání 2017
Šířka 20 cm
Výška 27 cm