Název ISBN Sklad
Ženy o ženách 9788090764101 2
Autor Nakladatel Jazyk Počet stran Rok vydání
Barbora Baronová wo-men CZ 992 2019
Šířka Výška Váha
13,50 cm 19 cm 1.2kg
wo-men
880 Kč s DPH
Skladem
ks

Publikace Ženy o ženách: Intimita tvorby českého ženského filmového a literárního dokumentu se zabývá tvorbou dokumentárního obsahu ženami v českém filmovém a literárním prostředí. Formou rozhovorů zkoumá konkrétní fáze a proměnné tvůrčího procesu žen-dokumentaristek majících odlišné situační, profesní, metodologické, názorové i hodnotové východisko. Rozhovory zahrnuté do této publikace jsou zároveň primárním pramenem poznání analyzovaným Barborou Baronovou v rámci stejnojmenné disertační práce obhajované v prosinci 2019 na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Autor Barbora Baronová
Nakladatel wo-men
Jazyk CZ
Počet stran 992
Rok vydání 2019
Šířka 13,50 cm
Výška 19 cm