Miroslav Pošvic (*1959) je český malíř, grafik a ilstrátor. 

Mezi lety 1975 – 1979 vystudoval střední Průmyslovou školu grafickou v Praze. Zabývá se volnou grafikou, kresbou, malbou a sochou. Často zpracovává jeden motiv v logické linii tří technik, kresba - grafika - malba. Své litografie tiskne na barevné papíry.  

Uspořádal mnoho samostatných výstav doma i v zahraničí (New York, Stuttgard, Vídeň, Hannover, Frankfurt n./Mohanem, Bern aj).
Za svou tvorbu získal řadu ocenění: 1994 – Grafika roku, 1995 – Art Addition, Stockholm, 1999 – 200 let litografie, 2000 - Bienále středoevropské kresby.
Je členem Sdružení českých umělců a grafiků Hollar. Jeho tvorba odráží jeho pozitivní vztah ke světu. Krásu vidí ve všech detailech, které pak zpracovává svou jemnou a precizní technikou do konečného díla, a dává tak svým obrazům a grafikám harmonii dokonalého celku. Styl jeho tvorby se nachází někde mezi realitou a abstrakcí.