Vojtěch Preissig (1873-1944)

Zastoupení ve sbírkách: v Čechách se s dílem Vojtěcha Preissiga můžeme setkat ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, v Národní galerii v Praze, Památníku národního písemnictví v Praze a Památníku národního osvobození v Praze. New York City v The New York Public Library a v Museum Bochum, Bochum, Něměcko.

Výběr samostatných výstav:

1907 - Vojtěch Preissig: Výstava grafických prací a kreseb, Topičův Slaon, Praha

1933 - Přehled díla Vojtěcha Preissiga, Topičův Slaon, Praha

1963 - Vojtěch Preissig: Výběr z jeho grafické tvorby, Galerie Hollar, Praha

1968 - Vojtěch Preissig, Galerie Václava Špály

1989 - Vojtěch Preissig, Dům  U Jonáše, Pardubice

2001 - Vojtěch Preissig: Grafika, Galerie moderního umění v Hradci Králové                                                                                     

2004 - Vojtěch Preissig, Jízdárna Pražského hradu , Praha

2008 - Vojtěch Preissig (1873-1944): Volná a užitá grafika, Vlašský dvůr, Kutná Hora

Vojtěch Preissig se narodil 31. července 1873 ve Světci u Bíliny v rodině báňského specialisty Eduarda Preissiga. Vyrůstal v severních Čechách až do roku 1884, kdy se Preissigova rodina přestěhovala do Prahy. Do roku 1892 studoval na Reálném gymnáziu v Ječné ulici, poté pokračoval ve studiích na Uměleckoprůmyslové škole. Po absolvování programu učitelského kreslení ukončil školu ve speciálce profesora Ohmenna. Roku 1898 odjel do Paříže, kde nejprve působil v atelieru Alfonse Muchy, později se účastnil studií grafiky v ateliérech mědirytiny a leptu Emila Delauna a dřevorytu Augusta Schmida. V Paříži se věnoval grafice, fotografii, ilustracím a karikaturám. Pracoval pro časopisy L´Art decoratif a L´Assiette au Beurre. V červenci roku 1903 se vrátil do Prahy. Zde působil jako designér v České slévárně písma. Roku 1904 si otevřel v Chodské ulici grafický ateliér, kde pak vydával Českou grafiku. V roce 1906 připravil soubor leptů Coloured Etchings pro Spojené státy americké. V roce 1907 byla vystavena Preissigova tvorba v Topičově salonu v Praze a v galerii Mietke ve Vídni. V březnu roku 1910 přesídlil do USA. Od roku 1912 učil na Art Students League v New Yorku, od roku 1914 na Teachers College Kulumbijské university. Roku 1916 se stal ředitelem School of Printing and Graphic Arts Wentworthova Institutu v Bostonu. Za 1. světové války se účastnil československého zahraničního odboje. V roce 1920navštívil Evropu. V letech 1923-1925 připravil a řídil odlití typografického písma podle vlastních návrhů. V roce 1926 opustil Wentworthův Institut a usadil se na Long Islandu v New Yorku. V roce 1931 se vrátil do Československa. V roce 1933 Topič uspořádal Preissigovu retrospektivu a ve Světci u Bíliny bylo otevřeno Preissigovo museum. V roce 1935 mu byla udělena cena české Akademi věd. Již před rokem 1938 varoval před vývojem v Německu. Po obsazení českých zemí vstoupil do aktivního boje proti okupantům. V září roku 1940 byl zatčen a po vyšetřování na Pankráci a veznění v Gollnově a Drážďanech zemřel pak 11. června 1944 v koncentračním táboře v Dachau.

 

Zdroj: Tomáš Vlček: Vojtěch Preissig (1878-1944) průvodce výstavou životního díloa Vojtěcha Preissiga Národní galerie v Praze, s77