Michal Ranný patřil ke generaci malířů, jejichž umělecký profil se formoval v šedesátých letech. Pocházel z rodiny umělců - výtvarníků Emanuela Ranného a Zdeňky, rozené Samsonové. Už v průběhu studií na Akademii výtvarných umění se představil jako malíř s osobitým výtvarným výrazem a neobyčejným talentem. Od počátku bylo zřejmé, že doménou jeho díla se stane krajina, k jejímuž uchopení a ztvárnění užíval malíř hlavně tušové kresby a akvarel.


Zastoupení ve sbírkách: jeho dílo je zastoupeno v Národní galerii v Praze,  Západočeské galerii v Plzni, v Muzeu umění v Olomouci,  Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou a dalších institucích


 


Autor anotace: Julie Weissová, 2009Michal Ranný studoval v letech 1961 – 65 na SUPŠ v Brně u prof. Jiřího Coufala, pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Františka Jiroudka a Jiřího Johna. Počátky jeho malířské tvorby byly spojeny s krajinou Českomoravské vrchoviny, kam se neustále vracel a která patřila mezi jeho velké inspirační zdroje. Nezpochybnitelné jsou i vlivy Jiřího Johna, Josefa Šímy, Roberta Hliněnského. Se stejným zaujetím se věnoval příměstským oblastem Prahy i plenérům Českého středohoří Podhůří Tišnovska. K dalším velkým tématům ho podnítily cesty do zahraničí a to především do Itálie a Francie. První z nich — na ostrově Belle Ile — na něj měla největší vliv. Odtud pramení také jeho zaujetí horizontálními křivkami. Motiv skal, zájem o přírodní prvky anorganického původu, především však struktura a barevnost kamenů pobřeží a moře ho pak provází až do konce jeho tvorby.


Ke konci šedesátých let, přibližně v době pobytu v jugoslávské Crikvenici, se v akvarelech začíná vedle šedých a hnědých odstínů objevovat i červená. Postupem let přibírá do palety i další barvy, hlavně modrou se žlutou. Zpočátku organické formy ustupují v závěru tvorby ke geometrickému řádu až k minimalistickému projevu. Postupně se propracovával od realistického projevu až k abstrakci – gestickým kresleným liniím a monochromnímu koloritu. Svého vrcholu nabývá jeho tvorba od poloviny sedmdesátých let 20. století a to v technice kreseb smývané tuše, kterými Michal Ranný obohatil proud české abstraktní a lyrické malby.


Michal Ranný uspořádal množství samostatných a zúčastnil se mnoha kolektivních výstav doma i v zahraničí. Jeho dílo je zastoupeno v našich předních galeriích. Předčasně zesnulý umělec byl výjimečným tvůrcem, jehož význam přesahuje hranice vlastní generace a řadí jej mezi významné české výtvarníky.


Moravská galerie v Brně vyhlašuje každé dva roky Cenu Michala Ranného, která je udělována umělcům, jejichž dílo a myšlení výrazně ovlivňuje nastupující generace.


Autor anotace: Julie Weissová, 2009