Revue Prostor je jedním z nejstarších dosud působících literárně-kulturních časopisů se samizdatovou minulostí. Cílem revue Prostor je poskytovat otevřený prostor myšlení a reflektovat důležitá společenská a kulturní témata z různých perspektiv a napříč generacemi v souladu s Manifestem revue Prostor. Texty pro tento tištěný pololetník a blog jsou psány formou esejů, povídek, básní a zařazeny bývají také úryvky z románů či dramatické texty. Na koncepci jednotlivých čísel redakce revue Prostor spolupracuje s hostujícími dramaturgy, tedy významnými osobnostmi literární a kulturní obce.  Projekt je realizován díky finanční podpoře Ministerstva kultury a Státního fondu kultury ČR. Redakce revue Prostor zároveň úzce spolupracuje s univerzitním a  kulturně společenským centrem Kampus Hybernská, které propojuje generace, vědní obory a umělecké žánry  a tím i různá publika přímo v centru hlavního města.