Michal Singer (*1959) je malířským autodidaktem – vystudoval filozofii a politickou ekonomii. Pro jeho malby jsou typické výrazné barvy, ostré kontury a fantaskní náměty.