František Skála (*1956) je český sochař, malíř, grafik, ilustrátor dětských knih, hudebník a tanečník narozený roku 1956 v Praze.

Zastoupení ve sbírkách: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze; Národní galerie Praha; Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora; Muzeum umění Olomouc
Museum of Contemporary Arts, Sydney; Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice; Galerie Benedikta Rejta, Louny; Oblastní galerie Liberec; Galerie Klatovy/Klenová; Moravská galerie, Brno; Galerie umění Karlovy Vary; Galerie moderního umění Roudnice n. Labem; Galerie hl. m. Prahy

Výběr výstav: 2017 - František Skála Jízdárna, Národní galerie, Praha; 2015 - Tribal, Fait Gallery, Brno; 2012 - František Skála - Muzeum, Muzeum moderního umění Olomouc; 2007 - Řeč těla, Galerie Atrium ad Arte, Vídeň; 2005 - Galerie Rudolfinum, Praha; 1994 - Práce z Headlands, Síň pod Plečnikovým schodištěm, Rajská zahrada Pražského hradu, Praha; 1993 - La Biennale di Venezia (XIV. Esposizione inter­nazionale d’arte), Southern Exposure, San Francisco, USA

Český sochař, malíř, grafik, ilustrátor dětských knih, hudebník a tanečník. Vystudoval řezbářství na uměleckoprůmyslové škole v Praze (1971-1975), televizní a filmovou grafiku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1976-1982). Člen divadla Sklep, zakládající člen skupiny Tvrdohlaví, člen tajné skupiny B.K.S. (Bude Konec Světa), komtur Řádu zelené berušky, člen několika hudebních těles, nositel Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Má za sebou desítky výstav a dvě velké retrospektivy – v Rudolfinu v roce (2005) a v jízdárně Valdštejnského paláce (2017). Je autorem jednoho z prvních českých komiksů, nazvaného Velké putování Vlase a Brady (1987), ze kterého vznikla také divadelní loutková inscenace v pražském divadle Minor. Navrhl interiér pražského paláce Akropolis, vytvořil několik desítek grafických listů, knižně vydal své ručně ilustrované deníky z cest.

Je fascinován přírodou, která je pak v jeho tvorbě hlavním inspiračním vzorem. V sochařské tvorbě používá nalezené předměty i přírodniny. Ze zdánlivě obyčejných věcí dokáže vytvářet nové světy a nabourávat tak všední pohled na realitu, ke kterému máme tendenci postupem času sklouzávat.  Vyjadřuje se pomocí celé široké škály technik. Svou znalost grafického řemesla vyprecizoval při práci na vědeckých ilustracích v osmdesátých letech, což je pro jeho tvorbu signifikantní.