Iren Stehli (1953) se narodila v Curychu, její matka byla českého původu. V letech 1972-1974 studovala slavistiku na filosofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1972–1979 pak studovala fotografii na filmové a televizní fakultě AMU, pak pokračovala v postgraduálním studiu tamtéž v letech 1979-1983. V době svých pražských studií vytvořila řadu fotografických cyklů, které dokumentovaly reálný život v období normalizace.

V letech 1993–2001 byla ředitelkou švýcarské kulturní nadace Pro Helvetia Prague. Od roku 2001 působí jako svobodná fotografka v Curychu a v Praze.

Výběr z fotografických cyklů:

  • Pražská ulice 1974–76
  • Rybí bufet 1976–77
  • Krejčí pan Sláma 1976–81
  • Doma 1975–81
  • Dům v Žerotínově ulici 1976–79
  • Pražské obchody 1976–95
  • Pražské výlohy 1976–96
  • Pražské zdi a ulice 1976–90
  • Libuna 1974–2001
  • Hotel Montana 1998