vzdělávání:
2013 - 2018: Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury
2017 - 2018: Univerzita Katholieke Leuven, Fakulta architektury, Gent, Belgie