Tavík František Šimon (1877 - 1942) byl český malíř, grafik - dřevorytec, mistr leptu a  mezzotinty, pedagog na Akademii výtvarných umění v Praze, zakladatel a předseda SČUG Hollar. Jeho virtuozita vyniká především v zrnkovém leptu – akvatintě, kterou kombinoval s měkkým krytem a suchou jehlou. T. F. Šimon byl i vášnivý cestovatel. Výstava je proto i záznamem života na mnoha místech světa na začátku století - Normandie, Benátky, Paříž, Londýn, Amsterodam, New York, Ceylon, Japonsko.

Studoval na pražské Akademii výtvarných umění u Maxmiliána Pirnera (1894–1900). Jako stipendista Josefa Hlávky cestoval roku 1902 do Itálie a roku 1903 s Hugo Boettingerem do Paříže. V Paříži pobýval v letech 1904–1914 a od roku 1906 byl členem Société de la gravure en couleurs. Od roku 1910 byl členem Royal Society of Painters v Lonýně. Roku 1917 byl spoluzakladatelem Spolku českých umělců grafiků Hollar a členem předsednictva. V letech 1898–1942 byl členem SVU Mánes, v roce 1919 byl jeho předsedou.

Během pobytu v Paříži podnikl cesty do Španělska, Anglie a Maroka a v letech 1926–1927 vykonal cestu kolem světa. Roku 1928 se stal profesorem nově vytvořené grafické speciálky na Akademii výtvarných umění v Praze.

Publikoval články zejména o grafickém umění v časopisu Hollar a vydal několik odborných příruček pro grafiky.