Urbásek Miloš (1932-1988)

Malíř, grafik, ilustrátor, typograf a výrazný představitel abstraktní geometricky orientované tvorby a lettrismu Miloš Urbásek se narodil 28. července 1932 v Ostravě Zábřehu. Miloš Urbásek se vyučil strojním zámečníkem, na počátku padesátých let navštěvoval uherskohradišťskou školu pro důstojnický dorost a letecké spojovací učiliště v Chrudimi, na přelomu padesátých let pracoval tři roky na letišti Plzeň – Líně jako letecký navigátor. Začátky výtvarnické dráhy Miloše Urbáska jsou spojeny se soukromým studiem moderního umění a okouzlením kubismem a zejména obrazovou skladbou malíře, grafika a výtvarného teoretika Bohumila Kubišty.

Miloš Urbásek je jedním z klíčových představitelů československého výtvarného umění druhé poloviny 20. století. Dílo Miloše Urbáska vznikalo v přímé interakci s formování moderního umění v západoevropských zemích. Jeho cesta k redukci výrazových prostředků a monochromnímu vyjádření byla v souladu s tehdejší tvorbou autorů skupiny ZERO a s Novými tendencemi. Práce Miloše Urbáska jsou zastoupeny ve sbírkách předních českých, slovenských i zahraničních, zejména německých kulturních institucí.